English

Archive

The Energy Farm International Foundation

The Energy Farm International Foundation ble etablert mandag 11.august 2014 med TERI-direktør R K Pachauri som styreleder.

Dr. Pachauri og Erik Eid Hohle undertegner stiftelsesdokumentet på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen.
Energigården og The Energy and Resources Institute (TERI) i India har opprettet The Energy Farm International Foundation (EFIF) den 11. August 2014. Stiftelsesdokumentet ble signert av Dr. R K Pachauri og Erik Eid Hohle på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen, i etterkant av et møte i Utenriksdepartementet.

«Det er en stor ære for Energigården å samarbeide med TERI, som er en av verdens ledende aktører innen forskning og utvikling av fornybar energi, ressursforvaltning, klima og forurensning», sier Erik Eid Hohle, daglig leder ved Energigården. Stiftelsen er et resultat av en samarbeidsavtale mellom TERI og Energigården AS fra august 2013 og en «vision statement for energy farms» utformet og presentert av Dr. Pachauri under Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014. TERIs leder R K Pachauri ser fram til samarbeidet og har tidligere kalt Energigården «a brilliant concept».

Stiftelsen EFIF vil etablere en internasjonal organisasjon som har som mål å utvikle og starte et globalt nettverk av kompetanse- og opplæringssentre for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Det første energisenteret etter den norske modellen blir bygget opp på en etablert gård i Kenya. I Ukraina vil senteret bli lagt til en by i sørvest i samarbeid med lokale aktører og arbeidet med å finne et sted i Myanmar er i gang.
Kjeden av disse energigårdene skal produsere og bruke fornybar energi med vekt på moderne sol- og bioenergi samt gjøre kunnskap og løsninger innen små- og mellomskala fornybar energi tilgjengelig, og bidra til å redusere behovet for fossilt brensel. Slik ønsker stiftelsen å bidra til ren energi til de 3 milliarder mennesker som fortsatt er direkte avhengige av ineffektiv bruk av fast brensel til oppvarming og matlaging, og 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. Tilgang til ren energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, som begge er viktige virkemidler mot klimagassutslipp.

EFIF skal samarbeide med anerkjente kunnskapsmiljøer over hele verden for å øke verdiskapingen og næringsutviklingen i lokalsamfunn, og fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

Hjemsted og styrets sete skal være Eidsalm gård i Brandbu og styreleder blir R K Pachauri. Nestleder i styret blir tidligere FN-direktør Svein Tveitdal. Kristin Halvorsen, direktøren ved Cicero – Senter for klimaforskning går også inn som styremedlem.

Styreleder for Stiftelsen- Dr. R K Pachauri, generaldirektør, TERI India
Viseformann – Svein Tveitdal, tidligere divisisjonsdirektør UNEP, styreleder i Energigården
Styremedlem – Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero – Senter for klimaforskning

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle
Tlf: 90 50 60 90

Energirådgiver Hrefna Johannesdottir
Tlf. 483 66 900

Styreleder Svein Tveitdal
Tlf. 90 58 90 32

Norsk energibistand må bli mer treffsikker: Mer småskala, lokal energiproduksjon duker for økt bruk av moderne sol- og bioenergi

I perioden 2000 til 2013 har 12,26 mrd. blitt bevilget som bistand til ren energi. Riksrevisjonens Dokument 3:12 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi (25.6.2014) viser til at disse investeringene ikke har gitt ønskete resultater innen energiproduksjon og fattigdomsreduksjon.

Støttens mål skal være i tråd med Stortingets mål om å øke tilgangen til bærekraftige energitjenester for å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige. Som Utenrikskomiteen har påpekt, skal den økte satsningen i energisektoren inkludere fattigdomsrettede tiltak som mer effektive vedovner, solenergi samt elektrifisering av landsbyer.

I følge rapporten går det fram at norsk støtte i all hovedsak har vært rettet mot vannkraft og nett, selv om potensialet er stort for energieffektive løsninger for utnyttelse av biomasse, sol og vind.

Over halvparten av støtten som er bevilget har gått til utbygging av strømnett, og bare i Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket fått over 160 000 nye kunder. Mange av disse bor i rurale strøk, har liten betalingsevne og lavt forbruk. Høye nettkostnader kombinert med lave strømtariffer og økte produksjonskostnader gjør derfor at strømselskapene går med store tap. Når det gjelder Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket hatt et økonomisk tap på 25 % i perioden 2003-2013. Dette fører igjen til manglende vedlikehold av kraftverk og strømnett, og dermed høyere risiko for hyppige og langvarige strømbrudd.

Sør for Sahara koster påkobling til strømnettet mellom 300 og 1 500 kr, en uoppnåelig sum for de fattigste med under 15 kr dagen å leve for. Selv om strømnettene bygges ut, forblir store deler av befolkningen uten tilgang til strøm i sitt eget hjem.

Som det påpekes i rapporten krever utviklingen i fattige land en overordnet og sammenhengende bruk av virkemidler for at bistanden skal bli strategisk og målrettet. Det henvises også til IEAs beregninger om at utbygging av strømnett bare er den beste løsningen for 30 % av landsbygdene som ikke har tilgang til strøm i dag. Med andre ord er lokal, fornybar energiproduksjon den mest kostnadseffektive og enkleste løsningen for 70 % av landsbygder og rurale strøk.

Energigårdens arbeid med å hjelpe lokale og rurale områder med fornybare, energieffektive løsninger basert på bio- og solenergi, passer godt med en virkningsfull og målrettet satsning. Vi jobber for tiden mye med TERI og Dr. Pachauri om etablering av energigårder rundt omkring i verden.

Last ned rapporten: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/BistandRenEnergi.aspx