English

Ansatte

Erik Eid Hohle

Daglig leder

Bakgrunn: Forstkandidat (NLH)

Arbeidsoppgaver: Energirådgivning, kursledelse, foredrag, omvisninger. Drift av Eidsalm gård (skog og jord). Redaktør av fagboka "Bioenergi - Miljø, teknikk og marked".

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90
Mobil: 90 50 60 90
E-post: erik@energigarden.no

MARYNA SMULSKA

 

Web og IT støtte

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

E-post: maryna@energigarden.no