English

Ansatte

Erik Eid Hohle

Daglig leder

Bakgrunn: Forstkandidat (NLH)

Arbeidsoppgaver: Energirådgivning, kursledelse, foredrag, omvisninger. Drift av Eidsalm gård (skog og jord). Redaktør av fagboka "Bioenergi - Miljø, teknikk og marked".

Hanna Gjessing

Energi- og klimarådgiver

Bakgrunn: Bachelor- og mastergrad i Fornybar energi ved NMBU

Arbeidsoppgaver: Rådgivning og prosjekteringsarbeid, samt administrative oppgaver og prosjektkoordinering.

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 91 87 64 72
E-post: hanna@energigarden.no

Maryna Smulska

 

IT og WEB støtte

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 93648711