English

Ansatte

Erik Eid Hohle

Daglig leder

Bakgrunn: Forstkandidat (NLH)

Arbeidsoppgaver: Energirådgivning, kursledelse, foredrag, omvisninger. Drift av Eidsalm gård (skog og jord). Redaktør av fagboka "Bioenergi - Miljø, teknikk og marked".

Hrefna Jóhannesdóttir

Seniorrådgiver

Bakgrunn: Forstkandidat– skogskjøtsel (NLH)

Arbeidsoppgaver: Koordinering av bedriftens internasjonale projekter, med fokus på etablering av nye Energigårder gjennom the Energy Farm International Foundation, rådgiving og kunnskapsformidling.

Kontakt:
Mobil: +354 626 1016
E-post: hrefna@energigarden.no
Hrefna har kontor på Island.

Hanna Gjessing

Energi- og klimarådgiver

Bakgrunn: Bachelor- og mastergrad i Fornybar energi ved NMBU

Arbeidsoppgaver: Rådgivning og prosjekteringsarbeid, samt administrative oppgaver og prosjektkoordinering.

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 91 87 64 72
E-post: hanna@energigarden.no

TORD P. R. LUNA ARALDSEN

Energi- og klimarådgiver

Bakgrunn: Master i Teknologi (Sivilingeniør) Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU.

Arbeidsoppgaver: Rådgivning og prosjekteringsarbeid, samt videreutvikling av tekniske verktøy.

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 93 20 61 56
E-post: tord@energigarden.no