add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Ansatte | Energigården
English

Ansatte

Erik Eid Hohle

Daglig leder

Bakgrunn: Forstkandidat (NLH)

Arbeidsoppgaver: Energirådgivning, kursledelse, foredrag, omvisninger. Drift av Eidsalm gård (skog og jord). Redaktør av fagboka "Bioenergi - Miljø, teknikk og marked".

Hrefna Jóhannesdóttir

Seniorrådgiver

Bakgrunn: Forstkandidat– skogskjøtsel (NLH)

Arbeidsoppgaver: Koordinering av bedriftens internasjonale projekter, med fokus på etablering av nye Energigårder gjennom the Energy Farm International Foundation, rådgiving og kunnskapsformidling.

Kontakt:
Mobil: +354 626 1016
E-post: hrefna@energigarden.no
Hrefna har kontor på Island.

Rosa Marie Skovli Berg

Energi- og klimarådgiver

Bakgrunn: Bachelorgrad i International Development studies og Mastergrad i International Environmental Politics ved NMBU. Studier i Coaching- og relasjonsledelse.

Arbeidsoppgaver: Rådgivning og prosjekteringsarbeid, samt administrative oppgaver og prosjektkoordinering.

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 99398969
E-post: rosa@energigarden.no

TORD P. R. LUNA ARALDSEN

Energi- og klimarådgiver

Bakgrunn: Master i Teknologi (Sivilingeniør) Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU.

Arbeidsoppgaver: Rådgivning og prosjekteringsarbeid, samt videreutvikling av tekniske verktøy.

Kontakt:
Tlf: 61 33 60 90

Mobil: 93 20 61 56
E-post: tord@energigarden.no