Den 15. august ønsket Energigården besøk fra Slovakia velkommen.  Fem representanter fra NGO-en Biomasa reiste til Norge for å bli kjent med oss på Energigården og vårt konsept.  Og ikke minst, for å drøfte muligheter angående felles prosjekter i fremtiden.  Biomasa er viktig aktør innen formidling av kunnskap om bionergi i Slovakia og drivkraften bak etableringen av pelletsprodusenten BioPel som produserer både høykvalitets trepellets og biovarme.

Biomasa ønsker i likhet med Energigården, å vise i praksis hvordan landbruket kan være mer eller mindre 100 % selvforsynt innen produksjon av lokal og fornybar energi.  Og søker derfor nå samarbeidspartnere til et nytt og spennende prosjekt.

Besøk hjemmesiden til Biomasa her og følg med på utviklingen av dette samarbeidet på våre hjemmesider.