English

Bioenergi på gården

På Gården

Energigården:

– Dekker 85-90% av den direkte energibruken med biovarme, solvarme og biodrivstoff.

– Demonstrerer produksjon og bruk av bioenergi og solenergi til oppvarming av bygninger og tappevann.

– Demonstrerer produksjon og bruk av biodrivstoff til  biler og traktorer.

– Har forsøksfelt med ulike energivekster og en egen bioenergi-skogsti.

– Selger egenproduserte biobrensler som ved, flis og halm.

– Drives energieffektivt. Innsatsen av ikke fornybar energi er begrenset til ca 2% av den direkte energibruken.

– Har kurs- og møterom for 60 personer, øvelsesrom, utstillings- og demonstrasjonanlegg.