add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Bioenergi på gården | Energigården
English

Bioenergi på gården

På Gården

Energigården:

– Dekker 85-90% av den direkte energibruken med biovarme, solvarme og biodrivstoff.

– Demonstrerer produksjon og bruk av bioenergi og solenergi til oppvarming av bygninger og tappevann.

– Demonstrerer produksjon og bruk av biodrivstoff til  biler og traktorer.

– Har forsøksfelt med ulike energivekster og en egen bioenergi-skogsti.

– Selger egenproduserte biobrensler som ved, flis og halm.

– Drives energieffektivt. Innsatsen av ikke fornybar energi er begrenset til ca 2% av den direkte energibruken.

– Har kurs- og møterom for 60 personer, øvelsesrom, utstillings- og demonstrasjonanlegg.