Om fem år skal halvparten av de 20.000 traktorne i trøndelagsfylkene gå på biodiesel.  Det er målet for et prosjekt som ble startet under en konferanse om klima og landbruk på Stjørdal fredag 19. februar. Konferansen samlet rundt 80 deltakere, som ville høre mer om hvordan landbruket kan tilpasse seg et endret klima, og krav om kutt i klimautslipp.

– Dette er et femårig prosjekt, og målet er at 50 prosent av traktorene skal gå på biodiesel om fem år, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.  Så godt som ingen av disse går på biodiesel nå  og markedet for å få traktorene over på biodiesel er derfor stort.

Les mer om prosjektet og konferansen på hjemmesiden til Nord-Trøndelag Bondelag.