English

Category: Internasjonalt

Energigården i NHOs rapport om norsk næringslivs oppfølging av FNs bærekraftsmål

NHOs «Næringslivets bidrag til FN’s bærekraftsmål» ble lansert under et større næringslivsseminar hos NHO den 23.april hvor tungt næringsliv samt representanter for Utviklingsdepartementets ledelse m.fl. myndigheter deltok.

Energigården får i denne rapporten bred omtale sammen med 12 langt større industriaktører som er i gang eller ønsker å bidra til oppfylling av FNs bærekraftsmål gjennom sin  eksportsatsing. Vi er beæret over å ha fått denne plassen i rapporten som har gitt oss mulighet til å presentere bioenergi og solenergi hybrid løsningene globalt gjennom Energigården-konseptet og stiftelsen Energy Farm International.

Link til EFIF sin hjemmeside.

 

Trykk på bildet for å lese hele rapporten.

 

 

 

 

Etableringen av Energigården i Myanmar var hovedtema under et eksklusivt møte mellom fredsprisvinnerne Pachauri og Aung San Suu Kyi

Møte mellom Energy Farm International (EFIF) styreleder Pachauri og Myanmars Aung San Suu Kyi fant sted fredag 25. august i hovedstaden Nay Pyi Taw.
I møtet var EFIF sine planer om Energy Farm Myanmar hovedtemaet. Se nyhetssakene nedenfor.

Energiforsyning til strømløse rurale områder var et sentralt tema under møtet. Den planlagte Energigården i Yedashe ble drøftet som et konkret eksempel på hvordan sol- og bioenergi kan kombineres for å levere elektrisitet til landsbyer og Telenors mange telemaster i Myanmar.

Møtet var meget positivt, og den politiske ledelsen og embetsverk i Myanmars Skog og Ressursdepartement støtter planene fullt ut, ifølge de møtene Pachauri hadde også med dem.

State Counsellor holds talks IPCC chairman over climate change | Global New Light Of Myanmar

Former IPCC Chairman meets State Counsellor Suu Kyi

Besøk fra Biomasa i Slovakia

Den 15. august ønsket Energigården besøk fra Slovakia velkommen.  Fem representanter fra NGO-en Biomasa reiste til Norge for å bli kjent med oss på Energigården og vårt konsept.  Og ikke minst, for å drøfte muligheter angående felles prosjekter i fremtiden.  Biomasa er viktig aktør innen formidling av kunnskap om bionergi i Slovakia og drivkraften bak etableringen av pelletsprodusenten BioPel som produserer både høykvalitets trepellets og biovarme.

Biomasa ønsker i likhet med Energigården, å vise i praksis hvordan landbruket kan være mer eller mindre 100 % selvforsynt innen produksjon av lokal og fornybar energi.  Og søker derfor nå samarbeidspartnere til et nytt og spennende prosjekt.

Besøk hjemmesiden til Biomasa her og følg med på utviklingen av dette samarbeidet på våre hjemmesider.

Brenselproduksjon i gang på Energigården i Ukraina

I sommer er det to år siden stiftelsen the Energy Farm International Foundation begynte prosessen med å etablere Energigården i Ukraina.  Det krever betydelige ressurser å sette i gang et slikt prosjekt, ikke minst må man ha gode samarbeidspartnere.   Personalet som driver senteret i Ukraina har jobbet hardt de siste to år og resultatene er tydelige.

Byggningene er blitt pusset opp og er nå mer eller mindre klare som kontorbygg, undervisningsbygg, demonstrasjonsområder, verksted og område for både produksjon og lagring av biomasse.  Byggene er selvsagt varmet opp med egen produsert biomasse og er varme og gode selv på kalde vinterdager, noe som ikke er en selvfølge i Ukraina.  Senteret skal, i likhet med Energigården i Norge, fungere som kunnskaps-, møte- og markedsplass.

De første leverandørene av utstyr er snart på plass, både ved senteret og ved anlegg i Borshchiv by.

Energigården vil tilby kurs om fornybare energikilder og energibesparende tiltak og de vil tilrettelegges etter ønsket nivå, fra det elementære til det faglig avanserte.  Det er stort behov for kunnskap om produksjon og bruk av biomasse til energiformål i Ukraina og interessen er derfor stor for å få et innblikk i både det teoretiske men også det praktiske gjennom demonstrasjonsanleggene på senteret.

Energigården har også kjøpt nødvendig utstyr for å produsere biobrensel. Siste tilskudd på utstyrssiden er en meget effektiv Heizohack flishogger som ble levert til senteret i februar.  I ukene og månedene som kommer blir det lagt vekt på å produsere energivekster, sikre leieavtaler på jord- og skogarealer og inngå kontrakter angående flisleveranse til bioenergianlegg.

Ukraina er et rikt jordbruksland og har historisk vært kalt Europas kornkammer.  Stort areal ligger i dag brakk og skogene i Borshchiv kommune, hvor senteret ligger, trenger skjøtsel for at sikre optimalt uttak av biomasse.  Senteret har tilgang til krattskog og gamle frukthager, som enkelt kan bli til demonstrasjons- og produksjonsfelt for biomasse. 

Vårt mål er at senteret skal være økonomisk bærekraftig innen få år fra etablering.  Det er derfor viktig å tenke langsiktig og sikre avtaler angående salg av både biobrensel og biovarme.   Det er også viktig å få til ringvirkningseffekt og grønn vekst i regionen, og det håper vi å få til gjennom kunnskapsformidling og vellykket drift av varmesentraler.

Energigården etableres i Ukraina

Arbeidet med å etablere Energigård i Ukraina startet 1 juli 2015 etter at the Energy Farm International Foundation (EFIF) mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet. Tilskuddet dekker tre år med investeringer og drift av selve kunnskapssenteret og bioenergianlegg for å varme opp kommunale bygg, skoler og sykehus i byen Borshchiv i Vest-Ukraina. Det primære fokuset i løpet av disse første månedene har vært restaurering av bygg og anlegg. Forberedelser for dyrking av energivekster og produksjon av biobrensel har også begynt.  Skogområder rundt senteret har blitt ryddet og veden blir brukt til oppvarming av senteret.

EFIF administrasjonen og prosjektledelsen i Ukraina hadde arbeidsmøter i Borshchov 5.-8. Desember og presenterte samtidig senteret og våre mål for lokale og regionale myndigheter og sentrale aktører. Opplæring og kapasitetsbygging vil starte våren 2016. EFU administrasjonen vil gjøre langsiktige avtaler om rask levering av biomasse fra offentlige og private produsenter for å få kapasitet til å levere bioenergi til en rekke kommunale biovarmeanlegg i Borshchiv by.

Bioenergikjelen som er installert på Energigården i Borshchiv har 80 kW kapasitet og er et ukrainsk produkt. Den har nettopp fått europeisk pris for innovativ brenselteknikk og mer enn tilfredsstiller EU’s krav om utslipp i tett befolkede områder. Kjelen kan anvende forskjellige typer av biomasse, med vanninnhold opptil 50%.

7.desember ble den første delen av senteret med møterom og kontorer formelt åpnet, varmet opp av biovarme fra egen produsert flis.

kjele

 

Stiftelsen Energy Farm International Foundation går videre mot å etablere Energigårder i Øst-Afrika

Erik Eid Hohle representerte The Energy Farm International Foundation (EFIF) i Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i forbindelse med næringsministers Monica Mælands statsbesøk til Øst Afrika 16.-19. september. Et av hovedelementene i programmet var fornybar energi og Erik presenterte foredraget «Bio Energy: Establishing Energy Farm Centers – The Kenya and East Africa Energy Farm Concept».     Bioenergi er den desidert største energikilden i Afrika og står for 70-80 % av den primære energibruken i landet.

Signering 427X288

I tillegg til foredraget ble det arrangert en signeringsseremoni hvor en samarbeidsavtale mellom EFIF, Mully Children’s Family og Kirkens Nødhjelp ble signert.  Signeringsseremonien var ledet av Innovasjon Norges administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth.  EFIF er veldig godt fornøyd med å ha signert denne samarbeidsavtalen og kan dermed fortsette arbeidet som startet i 2013 med en forstudie om etableringen av et kunnskapssenter om fornybar energi i Øst-Afrika.  Senteret vil også produsere og levere sol- og bioenergi til nærmiljøet i tillegg til å fungere som en markeds- og møteplass for aktører interessert i produksjon og bruk av fornybar energi.

Konferansen “The Energy Farm Concept in Asia, Africa, Latin-America and Europe”

The Energy Farm International Foundation avholdt konferansen «The Energy Farm Concept in Asia, Africa, Latin-America and Europe» den 17. mars i Oslo.

Konferansen ble arrangert for og sammen med UD og det ble fokusert på hvordan Energigårder – sentrere for små- og mellomskala fornybar energi kan brukes som et verktøy i arbeidet med å skaffe fornybar energi til fattige i rurale strøk samt styrke sosial innovasjon og global utveksling av kunnskap og ekspertise.

Sentrale temaer som ble diskutert på konferansen var hvordan små- og mellomskala sol- og bioenergiløsninger kan være en del av en bærekraftig utvikling i gryende markeder samt hvordan Energigårder som  kunnskaps- markeds- og møteplasser kan fungere som en plattform for implementering av disse løsningene.

Representanter for mulige Energigårder i Den dominikanske republikk, India, Kenya, Kroatia, Myanmar og Ukraina var på plass sammen med representanter for norsk og internasjonalt næringsliv, Utenriksdepartementet og Norad.

Nettverk ble knyttet, kontakter etablert og spennende diskusjoner fant sted. Allerede nå ser vi synergiene som oppstår ved bilateralt samarbeid, og Energigården er beæret over å ha samlet så mange flinke mennesker med et brennende engasjement for ren energi til utviklingsland på et sted.

Etter konferansen ble det holdt flere møter mellom forskjellige aktører samt workshops for det videre arbeidet med et forstudie der vi ser på muligheter for etablering av Energigårder i både India og Myanmar.

Til slutt fikk noen av konferansens deltakere også tid til å være turister i Oslo før vi fikk æren av å ta med TERIs representant for Energigården i India og Myanmar på en omvisning på Enerigården på Hadeland.

Konferansens program finner du her.

TERIs fotobok 2014

TERI som sammen med Energigården etablerte The Energy Farm International Foundation i fjor har nå lansert sin digitale fotobok for 2014. Boka går igjennom året som har vært og TERIs aktiviteter og prosjekter. Energigården er beæret av å være nevnt som samarbeidspartner og vi gleder oss stort til å fortsette arbeidet med å kunne tilby teknologisk avanserte og desentraliserte fornybare energiløsninger i rurale strøk globalt.

Neste skritt på veien er tur til Delhi fra 5. til 11. februar. Der skal vi delta på TERIs konferanse «Delhi Sustainable Development Summit» og gjennomføre flere workshops og ekskursjoner i forbindelse med vårt internasjonale arbeid.

Sjekk ut fotoboka her.

The Energy Farm International Foundation i Ukraina og Myanmar

Den siste tiden har det vært stor aktivitet i stiftelsen, og i løpet av de siste ukene har vi deltatt som en del av delegasjoner i både Ukraina og Myanmar.

Ukraina har et stort potensial for fornybar energi, men har hittil støttet seg tungt på import. Inntil nå har landet knapt brukt sine fornybare ressurser og behovet for kunnskapsoverføring er stort.  Energigården leverte i oktober en forstudie til UD om mulighetene for etablering av et kunnskaps- og demonstrasjonssenter for fornybar energi vest i landet.  Som følge av denne rapporten ble Energigården invitert som en del av næringslivsdelegasjonen som reiste til Kiev i forbindelse med Statsministerbesøket den 17.-19. november.  Det Norsk-Ukrainske Handelskammeret arrangerte et businessforum den 18. november der Erik Eid Hohle presenterte «Bioenergy in Ukraine: The need for knowledge, training and capacity building».

The Energy Farm International Foundation hadde også et møte med The State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving og knyttet kontakt med the Bioenergy Association of Ukraine.  Disse møtene i Kiev samt en mulig etablering av en ukrainsk Energigård blir fulgt opp i ukene fremover.

Myanmar

Erik Eid Hohle representerte The Energy Farm International Foundation (EFIF) i Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i forbindelse med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk i Myanmar. Et av hovedelementene i programmet var fornybar energi og Erik presenterte foredraget «Bioenergy in Myanmar – from traditional to modern, energy efficient use for heat, power and transport». Bioenergi er den desidert største energikilden i Myanmar og står for over 70 % av den primære energibruken i landet. Til sammenligning utgjør fossil energibruk under 20 %.

I tillegg til foredraget ble det også arrangert et møte med The Ministry of Environmental Conservation and Forestry, der Torunn Aass Taralrud, regionleder for Innovasjon Norge i Sør- og Sørøst-Asia deltok sammen med Erik Eid Hohle. Under dette møtet ble muligheter for å etablere Energigårder i Myanmar diskutert, og partene ble enige om å jobbe videre for i nær framtid å skrive under en intensjonsavtale.

Energigården var også blant selskapene som fikk presentere sin virksomhet i et møte med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonja. Det var en ære å få presentere Energigården i Norge, våre planer om et internasjonalt nettverk av sentere for bio- og solenergi herunder Energigården i Myanmar  for de kongelige.

Se Innovasjon Norges nyhetssak fra besøket her.

Det er spennende å delta som en del av norsk næringsliv med et stort ønske om å utvikle seg internasjonalt. The Energy Farm International Foundation ser stadig at teknologiske løsninger finnes, men at det er kunnskap og kompetanse som mangler. Det hjelper ikke med store ressurser dersom de ikke blir utnyttet på en bærekraftig måte, riktige anlegg velges og disse bygges og driftes som tiltenkt. Ukraina har Europas største biomasseressurser og i Myanmar er det bare 5 % av landsbyene som er tilknyttet elektrisitetsnettet, noe som fører til at 95 % av befolkningen er avhengig av tradisjonell og ineffektiv forbrenning av faste brensel for matlaging og oppvarming. Her er det åpenbart et behov for småskala løsninger for en bærekraftig og effektiv utnyttelse av biomasse og annen fornybar energi.

 

The Energy Farm International Foundation har hatt sitt første styremøte.

Møtet ble ledet av stiftelsens styreformann Rajendra K. Pachauri, som er generaldirektør i TERI, The Energy and Resources Institute i India. Styret består for øvrig av Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO – Senter for Klimaforskning og Svein Tveitdal, leder av Klima 2020 og også Energigården AS styreleder.

Stiftelsen jobber nå med å utvikle en verdensomspennende kjede av Energigårder som kompetanse- og opplæringssentre for småskala fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Gjennom kjeden skal stiftelsen følge opp sin visjon om å bidra til å forsyne ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengige av ineffektiv bruk av fastbrensel for oppvarming og matlaging samt de 1.2 milliarder mennesker i rurale strøk som fortsatt mangler tilgang på elektrisitet. Senterne skal produsere og bruke fornybar energi med hovedvekt på moderne utnyttelse av bio- og solenergi samt sørge for at kunnskap rundt og løsninger for små- og mellomskala fornybar energi gjøres tilgjengelige i rurale strøk.  Det er utarbeidet forprosjekter for sentere i Kenya og Ukraina, og Myanmar står nå for tur.

Stiftelsens første styremøte er en viktig milepæl på veien til etablering av de første Energigårdssenterne i disse landene.

Stiftelsen skal delta under det norske statsbesøket til Ukraina den 18. november, og også under et statsbesøk til Myanmar i begynnelsen av desember, hvor ett av de sentrale temaene vil være energisamarbeid. Stiftelsens planer for energisentre i disse landene vil bli her bli presentert.

Dr. Pachauris møter i Oslo ble avsluttet med et besøk ved Hafslund Varmes skogflisbaserte energisentral som forsyner Gardermoen og OSL med varme. Se NRKs intervju derfra med Pachauri om The Energy Farm International Foundation: http://www.nrk.no/ho/1.12042878