English

Category: Nyheter

Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena

Bergersenstiftelsen har besluttet å støtte Energigården med kr. 500 000,- til utvikling av Energigården som kunnskaps-, markeds- og møteplass for bioenergi og klimavennlige løsninger.

Midlene skal gå til utvikling av Energårdens opplærings- og øvelsesarena. En ny «natur-, energi- og klimasti» for utendørs øvelser og opplæring i gårdens tun, skog- og jordbruksarealer skal utvikles. I tillegg skal det investeres i nye demo- og øvelsesanlegg for ulike teknologier for fornybar energi. Disse midlene bidrar til at vi kan tilby et utvidet og moderne undervisningstilbud innenfor svært dagsaktuelle temaer.

En stor takk til Bergersenstiftelsen for støtten!

Vi søker Info- og prosjektmedarbeider!

ENERGIGÅRDEN AS er et informasjons- og kunnskapssenter for bioenergi og energieffektivisering. Siden etableringen i 1991 har Energigården hatt mer enn 35.000 kurs- og seminardeltakere fra 90 nasjoner. Ved siden av praktisk-teoretisk opplæring- og kursvirksomhet driver Energigården AS rådgiving, prosjektering og utredninger om bioenergi for private, næringslivet og det offentlige.

Med basis i biomasse fra jord- og skogbruket har vi anlegg for produksjon, foredling og bruk av bioenergi til oppvarming, tørking, prosessvarme og transport. 95% av gårdens direkte energibehov dekkes med biomasse og sol.

Energigården AS, som ble utnevnt til ”Senter for bioenergi” av Landbruks- og matdepartementet i 2007, er lokalisert på gården Eidsalm i naturskjønne omgivelser ved Brandbu på Hadeland. Bedriften har 3 medarbeidere med høyere utdanning innen biologi, teknikk, marked, økonomi, statsvitenskap, miljø og klima. For å dekke den økte etterspørselen etter våre tjenester søker vi for snarlig tiltredelse.

Info- og prosjektmedarbeider

Prosjektbasert engasjement

Stillingen som Info- og prosjektmedarbeider ved Energigården AS innebærer et variert arbeid innen organisering og kunnskapsformidling i forbindelse med våre prosjekter.

Ettårig engasjement med mulighet for forlengelse

Tiltredelse: 1/12-18
Stillingsprosent: 60-100 %

Våre rådgivere arbeider med prosjekter innen alt fra produksjon og høsting av biomasse i skog og åker til videreforedling og bruk av bioenergi til kraft, varme og drivstoff. Vi utfører konsulentoppdrag for energiselskaper, biovarme-entreprenører, oljeselskaper, agro- og skogindustri, jord- og skogbrukere, kommuner, fylker og stat. Dette omfatter blant annet prosjektering av biobrensel-leveranser og varmeanlegg, utarbeidelse av miljø-, klima- og forretningsplaner og råd om dyrking, høsting og videreforedling av biomasse. I tilegg holder vi foredrag og kurs og deltar i en rekke forskningsprosjekter om bioenergi både nasjonalt og internasjonalt. Nå ønsker vi å videreutvikle Energigården som møte- og markedsplass, og en ny ansatt vil få dette som et viktig arbeidsområde.

Vi kan love interessant arbeid, spennende utfordringer og kontinuerlig faglig oppdatering i et ”bioenergisk” miljø.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Generelt god kunnskap om miljø, klima og energispørsmål
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra konferanse- og kursgjennomføring
 • Kunnskap om produksjon og bruk av biomasse fra skog og jordbruk er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever en initiativrik, resultatorientert og engasjert person med evne til å arbeide selvstendig så vel som i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisering av konferanser, seminarer og kurs
 • Prosjektering og utredninger for energisektoren, landbruket, øvrig privat næringsliv og offentlig forvaltning
 • Rådgiving i tilknytning til informasjonsvirksomheten
 • Faglig bidrag til forelesninger, kurs, omvisninger og seminarvirksomhet
 • Oppfølging Energigårdens nasjonale og internasjonale prosjekter
 • Søknadsarbeid
 • Prosjektledelse
 • Administrative oppgaver må også påberegnes

Vi kan tilby god og konkurransedyktig lønn for den rette personen.
Spørsmål rettes til daglig leder, Erik Eid Hohle per epost.
Søknad og CV sendes til erik@energigarden.no innen 1. november 2018.

Velkommen til kurs om planlegging og drift av biovarmeanlegg!

PLANLEGGING OG DRIFT AV BIOVARMEANLEGG

1. november 2018 Kl.9-16 på Energigården

Meld deg på ved å følge denne lenken: https://goo.gl/forms/LOjgvBgpTgkrVH2y1

Deltakeravgift: 1.500 kr. per person
Deltakeravgiften kan føres som kostnad ved økonomisk støtte fra det offentlige

UTFASING AV OLJEFYR

Fra 2020 år blir oljefyr til oppvarming i ulike typer bygg ulovlig.

I 2018 kan du motta dobbel støtte fra ENOVA (opptil 50.000 kroner) for fjerning av oljefyren i boliger. I 2019 halveres støtten.

Det er også mulig å søke opptil 35% støtte til gårdsvarmeanlegg eller 45% støtte til anlegg for varmesalg gjennom Innovasjon Norge. Dette er satsene for 2018.

Les mer om hva kurset inneholder her.

Nytt kurs om fossilfri gårdsdrift på Energigården!

Energigården lanserer nå et nytt kurs i fossilfri gårdsdrift. Kurset vil ta deg gjennom 11 punkter som kan redusere fossil energibruk ved å øke egen energiproduksjon og vurdere energieffektiviserende tiltak. Økonomiske vurderinger og klimaregnskap for ulike tiltak vil også bli gjennomgått. Vi ønsker med dette kurset å vise hvordan landbruket effektivt kan utnytte fornybare energikilder og redusere klimagassutslippene fra energibruk. 

Kurset arrangeres 6. desember 2018. 

Påmelding: https://goo.gl/forms/KN3WtPi1VYWe6jtZ2

Endelig program kommer

Velkommen til kurs om biovarmeanlegg!

PLANLEGGING OG DRIFT AV BIOVARMEANLEGG

21. september 2018 Kl.9-16 på Energigården

Meld din interesse: pamelding@energigarden.no
Deltakeravgift: 3.000 kr. per person
Deltakeravgiften kan føres som kostnad ved økonomisk støtte fra det offentlige

UTFASING AV OLJEFYR

Fra 2020 år blir oljefyr til oppvarming i ulike typer bygg ulovlig.

I 2018 kan du motta dobbel støtte fra ENOVA (opptil 50.000 kroner) for fjerning av oljefyren i boliger. I 2019 halveres støtten.

Det er også mulig å søke opptil 35% støtte til gårdsvarmeanlegg eller 45% støtte til anlegg for varmesalg gjennom Innovasjon Norge. Dette er satsene for 2018.

Les mer om hva kurset inneholder her.

Brent jord – Fra Dagbladets serie om menneskeskapte klimaendringer

Klimaforskerne slår alarm etter en sommer der varmerekorder har falt over hele verden. Blir 2018 året vi endelig begynte å høre etter?

Erik Eid Hohle ved Energigården er intervjuet i Dagbladets serie: Brent Jord om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. Denne gangen diskuteres tørken som har rammet landbruket i sommer.

Bilde: Christian Roth Christensen / Dagbladet

1 million til utbygging av Energigården

Styret i Eckbos Legat har besluttet å støtte Energigården med kr. 1 000 000,-.

Midlene skal gå til utbygging av Energårdens praktisk rettete undervisnings- og øvelsesanlegg, samt utvikling av nytt informasjons- og demonstrasjonsmateriell. For å utvide Energigårdens tilbud som omvisningssenter vil vi bygge ut senteret i gårdens gamle tømmerlåve og utvide våre utendørs aktiviteter i tunet, på jordene og i skogen. Gjennom denne utbyggingen vil vi øke senterets kapasitet, og på den måten kunne bli et enda bedre redskap for allmennheten, undervisningssektoren og forskningen.

Prosjektet vi har fått støtte til skal ha 3 opplæringsarenaer som til sammen gir et variert og spennende tilbud:

 1. «Det globale drivhuset». Et drivhus i tømmerlåven over 3 etasjer
 2. Øvelses- og undervisningsrom i tømmerlåvens 1. 2. og 3.etasje.
 3. En ny «natur-, energi- og klimasti» for utendørs øvelser og opplæring i gårdens tun, skog- og jordbruksarealer.

Gjennom bruk av gårdens gamle tømmerlåve samt en ny natur-, energi- og klimasti vil vi nå skoler, allmennhet og forskningsmiljøer på en ny og bedre måte.

En stor takk til Eckbos Legat for tillitten og støtten!

 

 

Hvordan lage kulde av varme

Vardar Varme er én av stadig flere som satser på fjernkjøling. Behovet er stort og vokser.

Nye bygg trenger kjøling på lik linje med oppvarming. På Hvervenmoen har de hatt kjøling i de fleste bygg i mange år allerede. Nye bygg på over 1.000 kvadratmeter som settes opp i Hønefoss, har tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. Da har det vært enkelt og greit å samtidig legge kjølerør i samme trase.  – Markedssjef i Vardar Varme AS, Gudbrand Bergsund

Morten Kristiansen er prosjektansvarlig drift i AKA AS. Han sier behovet for kjøling er minst like stort som behovet for varme.

– Med så varme dager som vi har nå er dette viktig, ikke minst i store varehus som krever god luft og kjøling. Skal man ute og handle er det greit å ha en komforttemperatur, sier Kristiansen.

Han sier de har fjernkjøling i varehusene Power, Rusta, Jula, Europris og på Biltema. Og de har selvsagt kjøling i kontorbygg.

– Fordelene er at Vardar leverer en konstant temperatur. Og vi slipper vi å ha kjølemaskinene selv, både med tanke på drift, støy og vedlikehold. Da blir det mindre å tenke på, understreker Kristiansen.

Du kan lese mer om denne saken på www.fjernvarme.no eller i Ringerikes Blad (for abonnenter).

 

Hvordan lage kulde av varme?

Absorpsjonskjøling fungerer på de samme prinsippene som vanlige kjøleskap, men bruker varme i stedet for strøm. Når en væske fordamper stjeler den varme fra sine omgivelser, og dermed gir en nedkjølende effekt på det rommet eller mediumet du ønsker å gi lavere temperatur. Varmen er nødvendig i prosessen for å regenerere kjølevesken, dvs. i prosessen for å «resirkulere» gassen tilbake til væskeform.

 

Energigården i NHOs rapport om norsk næringslivs oppfølging av FNs bærekraftsmål

NHOs «Næringslivets bidrag til FN’s bærekraftsmål» ble lansert under et større næringslivsseminar hos NHO den 23.april hvor tungt næringsliv samt representanter for Utviklingsdepartementets ledelse m.fl. myndigheter deltok.

Energigården får i denne rapporten bred omtale sammen med 12 langt større industriaktører som er i gang eller ønsker å bidra til oppfylling av FNs bærekraftsmål gjennom sin  eksportsatsing. Vi er beæret over å ha fått denne plassen i rapporten som har gitt oss mulighet til å presentere bioenergi og solenergi hybrid løsningene globalt gjennom Energigården-konseptet og stiftelsen Energy Farm International.

Link til EFIF sin hjemmeside.

 

Trykk på bildet for å lese hele rapporten.

 

 

 

 

Gratulerer med dagen Eidsiva Bioenergi!

Eidsiva Bioenergi sin offensive satsing på biobasert fjernvarme har gjort dem til ett av landets viktigste aktører for fremming av energifleksibilitet. Med i alt 450 GWh fjernvarme i 10 byer og tettsteder i Oppland og Hedmark sikrer dette kundene mot de tidvis høye og ustabile strømprisene. Dette så vi spesielt gjennom årets kalde vinter.

Dette ble også fremhevet av energiminister Terje Søviknes  i hans tale under markeringen 14.mai på Eidsivas biobaserte kraftvarmeverk Trehørningen ved Hamar.

Energigården gratulerer med dagen og ønsker tillykke med den videre satsingen.

1 2 3 6