”Det er tilførsel av CO2 fra fossile kilder som øker CO2-innholdet i atmosfæren. Overgang til fornybar diesel (andre generasjon biodrivstoff) er et enkelt og raskt gjennomførbart tiltak, som vil gi stor reduksjon av CO2-utslipp i landbruket. 450.000 tonn CO2 kan kuttes årlig. Biodrivstoff er både tilgjengelig og logistikkmessig modent for utrulling i dag”– skriver  Geir H.B. Ingeborgrud i sin artikkel for  Nationen  den  26.03.2019

I sin artikkelen nevner han Erik Harsem et, al. sin rapport som var utarbeidet for Eco-1 bioenergi As i 2014. Rapporten fokuserte på hvordan en kunne gjennomføre overgang til bærekraftig biodrivstoff i norsk landbruk. Kort fortalt handler denne om utfasing av fossil fyringsolje og fossil diesel, for å redusere fossil energibruk i primærnæringen. Dette vil også øke omdømmet til norske landbruksprodukter. Ruralis og Energigården gjennomfører i disse dager et prosjekt som viser at døra til fossilfritt landbruk fortsatt er vidåpen. Energigårdens prosjekt har testet ut avansert biodrivstoff på skogsmaksiner og vist at dette drivstoffet er et godt alternativ for skognæringen. Nå trengs et felles løft for å jevne ut prisforskjellene!