English

Energigården internasjonalt

Internasjonal satsing

Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India. Målsettingen er at vi sammen skal utvikle en global kjede av energigårder som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder. Dette skal gjøres gjennom stiftelsen The Energy Farm International Foundation. Senterne skal vise hvordan lokalsamfunn med regionene rundt kan gjøre seg mest mulig uavhengig av fossil energi gjennom å basere sin utvikling på bruk av moderne former for fornybar energi.

I februar 2014 undertegnet Energigården et visjonssamarbeid med TERI og den 11. august etablerte vi stiftelsen sammen. Vårt felles mål er å arbeide for ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengig av ved/kull fyring for varme og matlaging eller benytter brensel og ovner med meget lav virkningsgrad og stort forurensning av inneklima. Stiftelsen vil jobbe for å løse behovene til de 1,2 milliarder mennesker som fremdeles mangler elektrisitet og som i økende grad er i ferd med å bli avhengig av fossil energi. I mange utviklingsland består 60-90 % av energibruken av lite energieffektiv utnyttelse av biomasse og det er et stort behov for mer kunnskap rundt og kompetanse for bruk av mer moderne teknologier og tilsvarende mer bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Energigårdene rundt omkring i verden skal fungere som kompetanse- og opplæringssentre for små- og mellomskala fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder skal formidles.

Mer informasjon om Energy Farm International Foundation finnes på www.efif.org