I sommer er det to år siden stiftelsen the Energy Farm International Foundation begynte prosessen med å etablere Energigården i Ukraina.  Det krever betydelige ressurser å sette i gang et slikt prosjekt, ikke minst må man ha gode samarbeidspartnere.   Personalet som driver senteret i Ukraina har jobbet hardt de siste to år og resultatene er tydelige.

Byggningene er blitt pusset opp og er nå mer eller mindre klare som kontorbygg, undervisningsbygg, demonstrasjonsområder, verksted og område for både produksjon og lagring av biomasse.  Byggene er selvsagt varmet opp med egen produsert biomasse og er varme og gode selv på kalde vinterdager, noe som ikke er en selvfølge i Ukraina.  Senteret skal, i likhet med Energigården i Norge, fungere som kunnskaps-, møte- og markedsplass.

De første leverandørene av utstyr er snart på plass, både ved senteret og ved anlegg i Borshchiv by.

Energigården vil tilby kurs om fornybare energikilder og energibesparende tiltak og de vil tilrettelegges etter ønsket nivå, fra det elementære til det faglig avanserte.  Det er stort behov for kunnskap om produksjon og bruk av biomasse til energiformål i Ukraina og interessen er derfor stor for å få et innblikk i både det teoretiske men også det praktiske gjennom demonstrasjonsanleggene på senteret.

Energigården har også kjøpt nødvendig utstyr for å produsere biobrensel. Siste tilskudd på utstyrssiden er en meget effektiv Heizohack flishogger som ble levert til senteret i februar.  I ukene og månedene som kommer blir det lagt vekt på å produsere energivekster, sikre leieavtaler på jord- og skogarealer og inngå kontrakter angående flisleveranse til bioenergianlegg.

Ukraina er et rikt jordbruksland og har historisk vært kalt Europas kornkammer.  Stort areal ligger i dag brakk og skogene i Borshchiv kommune, hvor senteret ligger, trenger skjøtsel for at sikre optimalt uttak av biomasse.  Senteret har tilgang til krattskog og gamle frukthager, som enkelt kan bli til demonstrasjons- og produksjonsfelt for biomasse. 

Vårt mål er at senteret skal være økonomisk bærekraftig innen få år fra etablering.  Det er derfor viktig å tenke langsiktig og sikre avtaler angående salg av både biobrensel og biovarme.   Det er også viktig å få til ringvirkningseffekt og grønn vekst i regionen, og det håper vi å få til gjennom kunnskapsformidling og vellykket drift av varmesentraler.