Energiselskapet E.ON investerer 1,9 milliarder DKK i et nytt kraftverk som består av et kraftvarmeanlegg og et biogassanlegg. Anlegget mottar husholdningsavfall, industriavfall og hageavfall og konverterer det til elektrisitet, varme, gass og gjødsel.
For å lese mer om saken trykk her.