add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge | Energigården
English

Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge

Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge (Ecobrem) er et 5-årig prosjekt ved Norsk institutt for Skog og landskap (2009-2015). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere er METLA (Finland), Norsk Institutt for luftforskning, Københavns Universitet, Skogforsk (Sverige), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) og Energigården.

Les mer om prosjektet her

Siste nytt:

I forbindelse med prosjektet ble det skrevet en artikkel som ble utgitt den 16. desember 2014 i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/viten/Vi-kan-fa-barekraftig-bioenergi-fra-skog-7827672.html 

Aftenposten - ECOBREM