add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Energigården i Kenya | Energigården
English

Energigården i Kenya

Tags: Prosjekter

Energigården i Kenya

Energigården innledet innledet i 2011 samarbeid med Mully Children’s Family (MCF) og Kirkens Nødhjelp i Kenya. Senteret skal etableres på MCF Yatta, som i tillegg til å være et barnehjem og en skole også er en gård hvor mesteparten av barnas mat dyrkes. Det er gjennomført en forstudie for å finne ut hvilket framtidig energibehov og ressursgrunnlag som er på Yatta. Resultatene viser et potensiale for å generere tre ganger så mye energi som det vil være behov i framtida. Ved rett utnyttelse av energien kan dette gi et vesentlig inntektsgrunnlag i årene som kommer. Forstudien inkluderer også forslag til teknologier for å utnytte ressursgrunnlaget godt.

Kirkens Nødhjelp i Kenya har en bred klimaportefølje og ønsker å satse på prosjekter som kan vise repliserbare konsepter innen fornybar energi, energieffektivisering og klimatilpasning. De har god erfaring med å samarbeide med MCF og et av prosjektene de har gjennomført er etablering av et planteskole for trær som leverer 1 million trær i året til utplanting. Gjennom blant annet et ønske om en bærekraftig utnyttelse av skogen som plantes, falt det seg naturlig å implementere energigårdskonseptet hos MCF.

I 2014-15 er det planlagt å starte opp med byggingen av de tekniske anleggene ved senteret. Et biogassanlegg basert på kjøkkenavfall og husdyrgjødsel vil være det første anlegget som blir bygget i fullskala. I tillegg er det ønskelig å etablere demonstrasjonsanlegg for solenergi, både med varmtvann og elektrisitet.

For mer informasjon om senteret der Energigården i Kenya skal etableres gå hit.