English

Kurs & arrangementer

Kurs og seminarer på Energigården

Energigården arrangerer halvdags, heldags og to-dagers kurs om fornybare energikilder og ENØK. De fleste kursene vil være innenfor Energigården sitt spesialfelt, bioenergi, men kursvirksomheten favner også over mange andre energirelaterte temaer.

Kurs og seminarer tilrettelegges etter ønsket nivå, fra det elementære til det faglig avanserte.  Vi kan tilby skreddersydde arrangementer der vi tilpasser din bedrifts eller organisasjons spesielle ønsker for tema, bevertning etc.

Ta kontakt for kurs på Energigården om følgende temaer:

  • Energi i hytter – uten fossil energi eller 220 V strøm.
  • Energieffektiv traktorkjøring.
  • Gardsvarmekurs.
  • Bio- og solenergi i landbruket. Nytt kurs i samarbeid med NTNU Gjøvik, høsten 2018.

Omvisninger og demonstrasjoner

På Energigården er det mulig å få omvisning og demonstrasjon for grupper inntil 50 personer. Her vises produksjon, lagring og bruk av bioenergi, og hvordan Eidsalm gård i praksis nyttiggjør seg av ulike former for bio- og solenergi.

Energigården presenterer et bredt spekter av produksjon, foredling og utnyttelse av ulike typer biobrensel fra jord- og skogbruk. I demonstrasjons- og møterommet gjennomgår vi de teoretiske sidene av teknologien.

Det er også demonstrasjonsanlegg for produksjon og bruk av biodiesel på biler og traktorer.

Vi tilrettelegger opplegget etter ønsket nivå, fra det elementære til det faglig avanserte.

Vi kan også levere andre kurs om ønskelig.

Ta kontakt for ytterligere informasjon, spørsmål eller forespørsler:

E-post: post@energigarden.no

Telefon: 61 33 60 90