add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Energi- og klimaplan for gårdsbruk | Energigården
English

Energi- og klimaplan for gårdsbruk

Tags: Arrangementer

Kampanjens hovedmål

 

Energigården er prosjektleder for et prosjekt som inngår i Landbruksdirektoratets (tidl. SLFs) klimaprogram. Kampanjens hovedmål er å redusere klimagassutslippene og den fossile energibruken med 30 % innen 5 år for de gårdsbrukene som deltar, med vekt på energieffektivisering og energiomlegging som virkemiddel.  Gjennomføringen skjer ved kartlegging og analyse av naturressurser, innsatsfaktorer og produksjonsformer på hver enkelt gård. Energigården foreslåar i samarbeid med den enkelte gårdbruker som deltar i prosjektet, tiltak innen energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon i utslipp av klimagasser.

Hva kan hver enkelt vertsgård forvente?

Hvert enkelt gårdsbruk som deltar i prosjektet skal ende opp med

  • Et energi- og klimaregnskap
  • En tiltaksplan med økonomibetraktninger
  • Hjelp til å komme i gang med 2-3 tiltak.

Er du interessert i å være med, ta kontakt med oss på energigården gjennom post@energigarden.no eller ved å ringe tlf. 61 33 60 90

skogsmaskin