English

Bio- og solenergi i landbruket – tilbud om videreutdanning

NTNU Gjøvik  og Energigården arrangerer kurs om bio- og solenergi i landbruket.

Landbruket sitter på store energiressurser i form av biomasse og store takoverflater egnet for utnyttelse av solenergi. Hvordan kan disse energiressursene utnyttes best mulig? Hvor mye energi kan et gårdsbruk produsere? Og hvordan kan gården bli en leverandør av fornybar energi?
For mer informasjon om kurset og søknad om opptak besøk NTNU sine sider. Søknadsfristen er 12.08.2019.

Kurset retter seg mot næringsutøvere innen landbruk og relaterte tilleggsnæringer; – skog- og jordbrukere og brukere og leverandører av bioenergi, landbruksforvaltningen og andre interesserte. Det er et videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb eller andre studier.

Bestått kurs gir 5 studiepoeng samt et kompetansebevis som utstedes av NTNU.