English

Innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge

Innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge (TRIBORN)

Prosjektet som ble avsluttet juni 2017 tok for seg utviklingen av bioenergiverdikjeden i distriktene.  Den viktigste problemstillingen er hvordan systemer og strategier for innovative bioenergiprosjekter bør være utformet for å fremme vekst innen verdikjeden i rurale strøk og oppnåelse av nasjonale bioenergi- og klimamål.

Les mer om prosjektet på NIBIOs hjemmesider