add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge | Energigården
English

Innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge

Innovasjon for bioenergi i distrikts-Norge (TRIBORN)

Prosjektet tar for seg utviklingen av bioenergiverdikjeden i distriktene.  Den viktigste problemstillingen er hvordan systemer og strategier for innovative bioenergiprosjekter bør være utformet for å fremme vekst innen verdikjeden i rurale strøk og oppnåelse av nasjonale bioenergi- og klimamål.

Les mer om prosjektet på NILFs hjemmesider