add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Hva gjør vi | Energigården
English

Hva gjør vi

Energigården – Senter for bioenergi

Energigården viser bioenergi og annen fornybar energi i teori og praksis. Produksjon, høsting tørking og bruk av biodrivstoff demonstreres. I energilåven kan besøkende se hvordan de ulike energikildene brukes. I fyrrommet kan du se hvordan solvarme og flisfyring sammen varmer gården.