add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Prosjekter og aktiviteter | Energigården
English

Prosjekter og aktiviteter

Energigården deltar i mange prosjekter, både nasjonale, nordiske og internasjonale i tillegg til at vi arrangerer aktiviteter som omvisninger, gårdsvarmekurs, kurs i energieffektiv traktorkjøring og foredrag.

Linkene nedenfor gir deg nyttig informasjon om noen av prosjektene:

 

Se kontaktinfo i skjema nederst på nettsiden dersom du tror vi kan hjelpe deg med noe!