English

Ecobrem

Ecobrem er et 5-årig prosjekt ved Norsk institutt for Skog og landskap (2009-2015). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere er METLA (Finland), Norsk Institutt for luftforskning, Københavns Universitet, Skogforsk (Sverige), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) og Energigården.

Les mer om prosjektet her

Siste nytt:

I forbindelse med prosjektet ble det skrevet en artikkel som ble utgitt den 16. desember 2014 i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/viten/Vi-kan-fa-barekraftig-bioenergi-fra-skog-7827672.html 

Aftenposten - ECOBREM