English

Klima- og energiplan for gårdsbruk

Kampanjens hovedmål

Energigården er prosjektleder for et prosjekt som inngår i Landbruksdirektoratets (tidl. SLFs) klimaprogram. Kampanjens hovedmål er å redusere klimagassutslippene og den fossile energibruken med 30 % innen 5 år for de gårdsbrukene som deltar, med vekt på energieffektivisering og energiomlegging som virkemiddel.  Gjennomføringen skjer ved kartlegging og analyse av naturressurser, innsatsfaktorer og produksjonsformer på hver enkelt gård. Energigården foreslår i samarbeid med den enkelte gårdbruker som deltar i prosjektet, tiltak innen energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon i utslipp av klimagasser.

Hva kan hver enkelt vertsgård forvente?

Hvert enkelt gårdsbruk som deltar i prosjektet skal ende opp med

  • Et energi- og klimaregnskap
  • En tiltaksplan med økonomibetraktninger
  • Hjelp til å komme i gang med 2-3 tiltak.

Er du interessert i å være med, ta kontakt med oss på energigården gjennom post@energigarden.no eller ved å ringe tlf. 61 33 60 90