English

Fossilfri gårdsdrift på Energigården

 

Energigården lanserer nå et nytt kurs i fossilfri gårdsdrift. Kurset vil ta deg gjennom 11 punkter som kan redusere fossil energibruk ved å øke egen energiproduksjon og vurdere energieffektiviserende tiltak. Økonomiske vurderinger og klimaregnskap for ulike tiltak vil også bli gjennomgått. Vi ønsker med dette kurset å vise hvordan landbruket effektivt kan utnytte fornybare energikilder og redusere klimagassutslippene fra energibruk.

Kurset arrangeres 16. januar 2019.

Påmelding: https://goo.gl/forms/KN3WtPi1VYWe6jtZ2

Endelig program kommer