English

Triborn

Om prosjektet

Prosjektet tar for seg utviklingen av bioenergiverdikjeden i distriktene.  Den viktigste problemstillingen er: hvordan bør systemer og strategier for innovative bioenergiprosjekter være utformet for å fremme vekst innen verdikjeden i rurale strøk og oppnåelse av nasjonale bioenergi- og klimamål.

Les mer om prosjektet på NILFs hjemmesider