English

Prosjektering

Prosjektering og utredninger

– Kartlegging av bioenergiressurser for landbrukseiendommer, kommuner etc

– Miljøanalyser for produksjon og bruk av bioenergi

– Analyser av råstoffbehov for bioenergianlegg

– Planlegging av bioenergianlegg for privat og offentlig virksomhet

– Produksjon og bruk av biodrivstoff

– Energi- og klimaplanerEnergigården AS har lang erfaring på prosjektering innen ulike felt innen energi og miljø.