add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Prosjektering | Energigården
English

Prosjektering

Prosjektering og utredninger

– Kartlegging av bioenergiressurser for landbrukseiendommer, kommuner etc

– Miljøanalyser for produksjon og bruk av bioenergi

– Analyser av råstoffbehov for bioenergianlegg

– Planlegging av bioenergianlegg for privat og offentlig virksomhet

– Produksjon og bruk av biodrivstoff

– Energi- og klimaplanerEnergigården AS har lang erfaring på prosjektering innen ulike felt innen energi og miljø.