English

Den store fagboka

Bioenergi – Miljø, teknikk og marked

“Bioenergi – Miljø, teknikk og marked” er en fagbok for alle med interesse for energi og energibruk. Boka tar utgangspunkt i fotosyntesen som er grunnlaget for all produksjon av den fornybare naturressursen biomasse. Temaer knyttet til produksjon, høsting og omforming av biomasse samt utnyttelse av bioenergi i form av varme, kraft og transporttjenester behandles i tekst, figurer og bilder. Økonomi og planlegging av bio-energianlegg er også viet stor plass.

Som fagbok kan den brukes i undervisning på høgskolenivå, i energibransjen, industrien og landbruksnæringen m.v. Miljøplanleggere, miljøorganisasjoner og andre interesserte i og utenfor fagmiljøene er også viktige målgrupper. Slik boka er bygget opp trenger leseren ingen spesielle forkunnskaper. En rikholdig stikkordsliste gjør den også velegnet som oppslagsbok.

20 forfattere fra landets fremste fagmiljøer har bidratt, sammen med erfarne illustratører og fotografer. Energigården – Informasjonssenter for bioenergi – er utgiver av boka.

Innholdbok

 1. Energi og samfunn
 2. Produksjon av biomasse
 3. Biobrensel – egenskaper og produksjon
 4. Biobrensel – omforming og bruk
 5. Miljø og miljøteknikk
 6. Økonomi og planlegging
 7. Bioenergi i framtidens energisystem

Stikkord

 • 20 forfattere fra landets  fremste fagmiljøee
 • 24 reportasjer og rammesaker
 • 30 diagrammer
 • 80 illustrasjoner
 • 150 bilder
 • 392 sider

Boka kan benyttes som lærebok for alle som er interessert i energi og energibruk.
Den ble utgitt i 2001. Nytt opplag i 2005.

Kjøp boka her.