Onsdag 25. mars arrangerer Energigården kurs i energieffektiv traktorkjøring i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Hedmark landbruksrådgivning.

Målsettingen med kurset er redusert drivstofforbruk i landbruket ved opplæring i optimal traktorkjøring. Ved energieffektiv kjøring kan det kuttes i både drivstofforbruket og klimautslippene. Som ekstrabonus spares også traktorens slitasje.

Kurset inneholder både en teoridel og kjøreøvelse. Teoridelen omfatter maskiner, teknologi, kjøreteknikk, drift, vedlikehold og andre faktorer som påvirket drivstoffbruket. I praktisk øvelse blir samme løypen kjørt to ganger for å registrere dieselforbruk og tid. Det blir kjørt med tung vogn i variert løype hvor flytting av storsekker/rundballer blir en av oppgavene. Instruktør vil følge med sjåføren og resultatet gjennomgås etter utført arbeid. Det forventes en forbedring på 10-20 % på samtlige deltakere.

Det er plass til et begrenset antall deltakere. Ta kontakt med hrefna@energigarden.no for påmelding eller ring tlf. 61336090 for mer informasjon.

Program for dagen kan du finne her.