I 2018 økte de samlede norske klimagassutslippene med 0,4 %. Noe av grunnen til dette er at det ble brukt mindre biodrivstoff i transportsektoren i 2018 enn i 2017. Dette er en uheldig utvikling og det er stort behov for å få opp tilgangen og produksjonskapasiteten på biodrivstoff. Etterspørselen etter avansert biodrivstoff er økende, noe som fører til tidvis store svingninger i prisene. Det gjør det uforutsigbart for bedrifter som vurderer å ta i bruk avansert biodrivstoff. Avansert biodrivstoff fungerer som en fullstendig erstatning for fossil diesel uten behov for noen endringer i logistikk eller motor. Utfordringen blir å få tak i nok biomasse som egner seg for denne produksjonen og finne risikovillig kapital til å investere i nye produksjonsanlegg.

Mye av biodrivstoffet som importeres til Norge brukes som innblanding i fossilt drivstoff. I 2019 er innblandingskravet på 7 %, men regjeringen har vedtatt å øke dette til 20 % i 2020. Det vil føre til ytterligere økt etterspørsel etter avansert biodrivstoff.

Bioetanol er per i dag det eneste avanserte biodrivstoffet som produseres i Norge. Borregaard produserer omtrent 20 millioner liter bioetanol av drivstoffkvalitet. Dette brukes som innblanding i bensin. Circle K er den største kjøperen til Borregaard.

Produksjon av biometanol kan bli et nytt bidrag til biodrivstoffproduksjonen. Det produseres av CO2 og elektrisitet og vil kunne brukes i eksisterende dieselmotorer. Grønn CO2 er i dag et biprodukt fra blant annet biogassproduksjon. I Danmark ser man nå for seg å utnytte CO2 fra biogassanlegg sammen med elektrisitet til å produseres dette biodrivstoffet. Selv om drivstoffet kan brukes i en tradisjonell dieselmotor vil forbrenningsprosessen få en høyere virkningsgrad dersom en brenselscelle brukes.