English

Ny rapport fra Riksrevisjonen

Norsk energibistand må bli mer treffsikker: Mer småskala, lokal energiproduksjon duker for økt bruk av moderne sol- og bioenergi


I perioden 2000 til 2013 har 12,26 mrd. blitt bevilget som bistand til ren energi. Riksrevisjonens Dokument 3:12 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi (25.6.2014) viser til at disse investeringene ikke har gitt ønskete resultater innen energiproduksjon og fattigdomsreduksjon.

Støttens mål skal være i tråd med Stortingets mål om å øke tilgangen til bærekraftige energitjenester for å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige. Som Utenrikskomiteen har påpekt, skal den økte satsningen i energisektoren inkludere fattigdomsrettede tiltak som mer effektive vedovner, solenergi samt elektrifisering av landsbyer.

I følge rapporten går det fram at norsk støtte i all hovedsak har vært rettet mot vannkraft og nett, selv om potensialet er stort for energieffektive løsninger for utnyttelse av biomasse, sol og vind.

Over halvparten av støtten som er bevilget har gått til utbygging av strømnett, og bare i Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket fått over 160 000 nye kunder. Mange av disse bor i rurale strøk, har liten betalingsevne og lavt forbruk. Høye nettkostnader kombinert med lave strømtariffer og økte produksjonskostnader gjør derfor at strømselskapene går med store tap. Når det gjelder Mosambik har det nasjonale elektrisitetsverket hatt et økonomisk tap på 25 % i perioden 2003-2013. Dette fører igjen til manglende vedlikehold av kraftverk og strømnett, og dermed høyere risiko for hyppige og langvarige strømbrudd.

Sør for Sahara koster påkobling til strømnettet mellom 300 og 1 500 kr, en uoppnåelig sum for de fattigste med under 15 kr dagen å leve for. Selv om strømnettene bygges ut, forblir store deler av befolkningen uten tilgang til strøm i sitt eget hjem.

Som det påpekes i rapporten krever utviklingen i fattige land en overordnet og sammenhengende bruk av virkemidler for at bistanden skal bli strategisk og målrettet. Det henvises også til IEAs beregninger om at utbygging av strømnett bare er den beste løsningen for 30 % av landsbygdene som ikke har tilgang til strøm i dag. Med andre ord er lokal, fornybar energiproduksjon den mest kostnadseffektive og enkleste løsningen for 70 % av landsbygder og rurale strøk.

Energigårdens arbeid med å hjelpe lokale og rurale områder med fornybare, energieffektive løsninger basert på bio- og solenergi, passer godt med en virkningsfull og målrettet satsning. Vi jobber for tiden mye med TERI og Dr. Pachauri om etablering av energigårder rundt omkring i verden.

Last ned rapporten: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/BistandRenEnergi.aspx