English

Geotermisk

Geotermisk

Geotermisk energi er energi som varme, tilgjengelig under jordens overflate. Denne ressursen deles gjerne opp i høytemperatur geotermisk energi, ofte kalt dyp geotermisk energi og grunnvarme, også kalt lavtemperatur geotermisk energi. Det er temperaturområdet og tilhørende bruksområder som skiller dem.
Høytemperatur geotermisk energi er varmeenergi fra jordas indre, dypere enn 300 meter. Denne varmen har sitt opphav fra kjernen og mantelen fra klodens opprinnelse, samt kontinuerlig tilført energi fra spalting av radioaktive stoffer i jordskorpen. Temperaturforskjellen fører til en kontinuerlig varmestrøm fra jordas indre og ut til jordskorpen. Den høye temperaturen gjør at varmen i tillegg til varmeformål også kan utnyttes til kraftproduksjon.

Grunnvarme er varme hentet fra de øvre deler av jordskorpa i jord, fjell eller grunnvann. Denne energien er i all hovedsak lagret solenergi, emn det er også et bidrag fra spalting av radioaktive elementer i jordskorpa. Energien brukes enten direkte eller indirekte gjennom en varmepumpe dersom temperaturen er for lav (under 40 °C).