English

Vind

Vind

Omtrent 1 % av innstrålt solenergi går med til å sette lufta i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde på ca. 100 ganger det totale energiforbruket. Om vinteren, våren og høsten blåser det mest her i Norge, noe som gjør det gunstig med vindkraft ettersom det også er i vinterhalvåret elektrisitetsforbruket er høyest. Vindkraft er uregulerbar kraftproduksjon og når det er vindstille produseres heller ikke energi. På bakgrunn av dette, passer Norges energisystem med mye regulerbar vannkraft godt sammen med vindkraft.

For å utnytte energien i vinden og produsere elektrisitet brukes vindturbiner. I de senere år har utviklingen gått fort med økende størrelser og vindparker offshore. I 1980 hadde en typisk vindturbin for kommersielt bruk en navhøyde på ca. 25 meter, og en installert effekt på omlag 50 kW. I dag har en typisk vindturbin en høyde på mellom 60-140 meter og en installert effekt på 2-4 MW. Det finnes også turbiner med en enda høyere installert effekt på 6-8 MW, men disse står ofte offshore. Det testes turbiner med en installert effekt på opptil 10 MW.

Vil du vite hvordan en vindturbin- og vindpark fungerer anbefales denne animasjonen på det ameriakanske energidepartementets sider:

http://energy.gov/eere/wind/how-does-wind-turbine-work