English

Briketter

Briketter

Briketter er biobrensel (f. eks sagflis, bark og kutterspon) som er komprimert eller presset til stavformede ”kubber” (sylindriske eller rektangulære) med en diameter større enn 20 mm. Vanligvis ligger diameteren for briketter i området 50-75 mm. Lengden på brikettene varierer fra noen få centimeter og opp til 20 cm, avhengig av råstoffets beskaffenhet og produksjonsprosessen. Tettheten varierer også betydelig. Fuktighetsinnholdet er som regel i området 8-12 %, og askeinnholdet er ofte under 1 %. Avfallsbriketter er produsert av organisk avfall, f. eks. papir, og har følgelig et høyere askeinnhold. Briketter blir som regel brukt i større fyringsanlegg, men kan også brukes i vedovner. Bruk av briketter i vedovn krever aktsomhet; man må forsikre seg om at ildstedet tåler den temperaturen som brenning av aktuell brikett medfører. Svært tørt brensel med høy tetthet gir høye temperaturer. Det finnes eksempler på ildsteder som har sprukket som følge av brenning av briketter.

Produksjon av briketter

Det kan leveres brikettpresser i størrelser med kapasitet fra 30 til 6000 kg/time. En brikettpresse er bygd opp som en kraftig sylinderpresse, hvor råstoffet blir presset mot et munnstykke med diameter lik de ferdige brikettene. Ved brikettproduksjon er det som regel ikke nødvendig å finmale råstoffet før pressing.