English

Pellets

Pellets

Pellets er foredlet biobrensel og består vanligvis av tørre avfallsfraksjoner fra trebearbeidende industri. Dette kan være kutterspon og tørr sagflis, komprimert eller presset til små, sylindriske enheter. Pellets er ikke tilsatt noe bindemiddel. Standarddiametere er 6,8 eller 12 mm. Det er utarbeidet brenselsstandarder for pellets med henblikk på størrelse (f.eks. diameter og lengde), askeinnhold (typisk 0,5 %) og fuktighet, slik at pellets er et godt definert brensel. To produksjonsteknikker benyttes; vanligst er oppmaling og pressing av tørt råstoff, mens Cambis metode er en termokjemisk prosess som gir brun pellets med svært høy tetthet og følgelig høyt energiinnhold per volumenhet.

Produksjonsanleggene er oftest store (kapasitet på flere titalls tusen tonn/år), men småskala anlegg leveres også. Anleggene er avhengig av billig og tørt råstoff for å gi god økonomi. På grunn av små dimensjoner og homogene egenskaper får pellets tilnærmet samme håndteringsegenskaper som fyringsolje. Brenselpellets kan fraktes med ”kraftfórbiler” og blåses over i lukkede lagercontainere eller lagertanker gjennom rør.

Bruk av pellets egner seg både til punktoppvarming (pelletskamin), sentralvarmeanlegg eller større nær- og fjernvarmeanlegg. Pelletskaminer kan termostatstyres. Oljefyrte kjelanlegg kan i mange tilfeller ved forholdsvis enkel ombygging konverteres til pelletsfyring. En slik ombygging krever vurdering av personell med spesiell kompetanse.