add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Biodrivstoff | Energigården
English

Biodrivstoff

  • BIODRIVSTOFF BILDE 1
    biodiesel er laget av trevirke
  • BILDE 2
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  • BILDE 3
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Biodrivstoff

Produktområdet biodrivstoff inkluderer mange alternativer med ulike egenskaper. Hvis vi tar utgangspunkt i dagens drivstoffomsetning og bruk i Norge, som nesten utelukkende er basert på petroleumsprodukter, er det knyttet ulike krav til motorer, drivstoffsystemer, distribusjon og investeringer ved å konvertere til de ulike alternativene.

Det er i Norge i dag et omsetningspåbud på biodrivstoff på 3,5 %. Det innebærer at av alle drivstoff omsatt i veitrafikken skal 3,5 % være biodrivstoff. I dagens marked tilsvarer dette omlag 100 mill liter.

Se også:

Zero – biodrivstoff

Habiol – biodrivstoff