add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Biodiesel | Energigården
English

Biodiesel

Biodiesel

Den mest aktuelle biodieselen er RME (rapsmetylester) som er en omdannet vegetabilsk olje basert på rapsolje. Denne lar seg blande i alle forhold med vanlig autodiesel. De fleste oljeselskaper i Norge selger i dag diesel med en innblanding fra 2-7 %. Avvik fra denne blandingen kan forekomme i enkelte deler av landet i enkelte perioder i året på grunn av dårligere kuldeegenskaper. Biodiesel selges også som ren vare, men er i dag ikke konkurransedyktig grunnet biodieselavgiften.

prod av biodrivstoff