add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Bioetanol | Energigården
English

Bioetanol

Bioetanol

Bioalkoholer har lavere energiinnhold enn diesel og bensin. Skal effekten på motoren opprettholdes må kapasiteten i drivstoffsystemet økes. For å konvertere til høyere innblandinger en 10 % må kjøretøyet konverteres eller byttes ut. Alkoholer kan blandes både i bensin, autodiesel og biodiesel.

Flexible Fuel Vehicle (FFV) kan bruke både bensin og etanol i alle blandingsforhold. Drivstoffsystemet finner selv ut av blandingen og stiller inn systemet etter dette. Ofte opptrer etanol i blandingen E85 som består av 85 % etanol og 15 % bensin.