add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Småskala biokraft | Energigården
English

Småskala biokraft

Småskala biokraft

Småskala biokraft er anlegg som er store nok til å dekke varmebehovet i enkeltstående bygg og opp til mindre fjernvarmenettverk, eller nærvarme. Produksjonen av elektrisitet sammen med varme gjør driften mer fleksibel og øker brukstiden. I forhold til storskala anlegg, har mindre dampturbiner lavere virkningsgrad og tilhørende høyere spesifikke energikostnader (kr/kWhEL).

En relativ lav elpris i Norge, moderate avgifter på konkurrerende fossile brensler og ikke spesielt gunstige rammevilkår for produksjon av elektrisitet fra biomasse, gjør at det i Norge er utfordrende å drifte biokraftanlegg. Dette gjelder også småskala biokraft som krever at rammevilkårene bedres.

Viking Group i Kristiansand har utviklet en spennende motor som leverer strøm basert på småskala biokraft. De har gjort mange gode tester sålangt.

Se filmen deres her:

Craftengine VDG