add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Bioressurser | Energigården
English

Bioressurser

Bioressurser

Det realistiske potensialet for bioenergiressurser i Norge utgjør cirka 21 TWh, mens det teoretiske ressurspotensialet utgjør ca. 31 TWh. Skog utgjør den største energikilden til bioenergi med et realistisk potensial på cirka 17 TWh, og et teoretisk potensial, inkludert skog fra rydding og landskapspleie på snaue 19 TWh. Biomasse til biogassproduksjon utgjør også et betydelig bidrag, der husdyrgjødsel og halm er de største ressurskildene. Ressurspotensialet er industrielt avfall anses som usikkert. (NVE, rapport 41-2014)