English

Sentralvarme

Sentralvarme

Et sentralvarmeanlegg er et anlegg som produserer varme og fordeler dette gjennom et varmefordelingssystem. Varmen produseres i et fyrrom/ en varmesentral der utstyret plasseres. Slikt utstyr kan være biokjel, gasskjel, elektrokjel, oljekjel, varmeveksler for fjernvarme, varmepumpe eller et solvarmeanlegg. Varmen som produseres fordeles ut via et vannbårent system, f. eks. radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Spesielt for solvarmeanlegg og varmepumper kan det være aktuelt med et akkumulatorsystem for varmelagring.