English

Historikk

Moderne bioenergi i historiske omgivelser

Ved foten av den gamle vulkanen Brandbukampen, omgitt av kulturlandskap og med vid utsikt over Randsfjorden ligger gården Eidsalm. Rundt gårdstunet ligger våningshusene fra midten av 1700-tallet, klokkestabburet og gamlelåven side om side med den nye energilåven. En bygningsmessig helhet som binder fortid til framtid. Energilåven er bygget med tanke på framtidens energikilder og krav til miljøvern. Låven fungerer i dag som en kombinasjon av driftsbygning og informasjonssenter for bio- og solenergi.

Anerkjennelser og samarbeid

Regjeringediplom1n utnevnte Energigården i 2007 til Senter for bioenergi. Det samme året mottok Energigården Nordisk Ministerrådes Bioenergipris for arbeidet med spredning av kunnskap og informasjon om bioenergi.

I juryens begrunnelse heter det: «Erik Eid Hohle har gjort en særlig innsats for å øke produksjonen og bruken av biobrensel. Hohle har med sin virksomhet gitt et positivt bidrag til å øke forståelsen for de mulighetene som ligger i bioenergi i Norden og internasjonalt.»

Energigården har vært en viktig drivkraft i utviklingen av bioenerginæringen, og har siden oppstarten bidratt til etablering av næringsvirksomhet på en rekke bioenergiområder. Energigården var også sentral i dannelsen av prosjektet ”Bioenergiregion Hadeland” (Bioreg) og Innovasjon Norges arenaprosjekt ”Arena Bioenergi Innlandet”. Vi har også omfattende samarbeid med universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som bruker Energigårdens anlegg og personell i sine undervisnings- og forskningsaktiviteter. Internasjonalt har Energigården opparbeidet seg et betydelig kontaktnett gjennom systematisk nettverksbygging siden oppstarten i 1991, både i våre nordiske naboland, men også i land som Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Polen, Spania, de baltiske stater, Ukraina, Kroatia, Japan, Kenya, USA, India og Myanmar.

I august 2014 etablerte Energigården og TERI – The Energy and Resources Institute fra India stiftelsen The Energy Farm International Foundation.