English

Samarbeidspartnere

The Energy and Resources Institute (TERI), India

teri logo
Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India og vi har sammen etablert stiftelsen The Energy Farm International Foundation. Gjennom denne stiftelsen skal vi  utvikle en kjede av energigårdsentere som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder. Senterne skal vise hvordan lokalsamfunn med regionene rundt kan gjøre seg mest mulig uavhengig av fossil energi gjennom å basere sin utvikling på bruk av moderne former for fornybar energi.
I februar 2014 undertegnet Energigården et visjonssamarbeid med TERI og stiftelsen ble etablert den 11. august 2014. Målet med samarbeidet er å arbeide for å gi ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengig av ved/kull fyring for varme og matlaging eller benytter brensel og ovner med meget lav virkningsgrad og stort forurensing av innklima. Organisasjonen vil også jobbe for å løse behovene til de 1,2 milliarder mennesker som fremdeles mangler elektrisitet og som i økende grad er i ferd med å bli avhengig av fossil energi. Mange av utviklingslandene benytter i dag biomasse på en lite energieffektiv måte, og dekker 60-90 % av forbruket med denne kilden.

Mer informasjon om TERI her.