add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Samarbeidspartnere | Energigården
English

Samarbeidspartnere

The Energy and Resources Institute (TERI), India

teri logo
Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India og vi har sammen etablert stiftelsen The Energy Farm International Foundation. Gjennom denne stiftelsen skal vi  utvikle en kjede av energigårdsentere som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder. Senterne skal vise hvordan lokalsamfunn med regionene rundt kan gjøre seg mest mulig uavhengig av fossil energi gjennom å basere sin utvikling på bruk av moderne former for fornybar energi.
I februar 2014 undertegnet Energigården et visjonssamarbeid med TERI og stiftelsen ble etablert den 11. august 2014. Målet med samarbeidet er å arbeide for å gi ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengig av ved/kull fyring for varme og matlaging eller benytter brensel og ovner med meget lav virkningsgrad og stort forurensing av innklima. Organisasjonen vil også jobbe for å løse behovene til de 1,2 milliarder mennesker som fremdeles mangler elektrisitet og som i økende grad er i ferd med å bli avhengig av fossil energi. Mange av utviklingslandene benytter i dag biomasse på en lite energieffektiv måte, og dekker 60-90 % av forbruket med denne kilden.

Mer informasjon om TERI her.