English

Visjon/Hovedmål

From Know-How to Show-How

Vår visjon er å hjelpe mennesker å bygge en bedre verden ved å styrke bruken av fornybar energi.  Vi vil vise alternative miljøløsninger i praksis under fanen from know-how to show-how.  Visjonen skal være førende i alle være våre aktiviteter og prosjekter. Visjonen og våre handlinger skal også knyttes til våre verdier. Disse skal ivaretas i alt vi gjør og alt vi leverer.

Energigården er et bevis på at mye kan gjøres dersom dagens eksisterende løsninger tas i bruk. Utviklingen går fort, men for at vi skal kunne bremse den globale oppvarmingen og komme oss ut av fossilalderen, kan vi ikke sitte på gjerdet og vente på den perfekte løsningen mens klimagassutslippene fortsetter. Dagens teknologier for bærekraftig utnyttelse av fornybare ressurser og produksjon av fornybar energi må tas i bruk og ethvert tiltak er bedre enn å ikke gjøre noe.