English

Oppdateringer

Oppdateringer

Her legger vi ut oppdateringer og eventuelle rettelser som har tilknytning til bokas innhold. Det er fint om du gir oss en tilbakemelding hvis du mener det er noe i boka som er feil eller ikke oppdatert.

Side

Oppdatering/rettelse

150

Formelen for effektiv brennverdi er dessverre satt opp mangelfult. Korrekt formel er:

151

I tabell 4.1 har «Flis (20% F)» byttet om tallverdiene for Karbon og Hydrogen. Korrekte verdier er: Karbon = 51,5 % og Hydrogen = 6,5 %.

151

I eksemplet over ulike brennverdier (H e ) er naturgass feilaktig blitt det samme som flis. Ved å sette inn riktige verdiene for karbon (75), hydrogen (24), oksygen (0) og fuktighet (0) fra tabell 4.1 (se rettelsen for s.150) får vi ved hjelp av formelen en brennverdi for naturgass på 13,6 kWh/kg. NB: den siste parantesen i formelen skal stå foran «0,8».

294

Nederste formel inneholder en feil: 0,01 skal fjernes.

390

I «Tabellen over måleenheter og omregningsfaktorer» har det sneket seg inn en feil. I den nest nederste raden skal det stå:

Gigakalori (Gcal)

4,2

1,2

1

0,1