Under Viken skog sitt arrangement Tømmer og Høggere var Energigårdens prosjekt «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser?» til stede. Her fikk vi mulighet til å informere om prosjektet og de foreløpige resultatene til de oppmøtte.