English

Redaksjon

Bokredaksjon

Redaktør: Utgiver:
Erik Eid Hohle Energigården
Røykenviklinna 611, 2760 Brandbu
Redaksjonssekretær: Tlf: 61336090, Fax: 61336095

Katrina Noreng

Bilderedaktør:
Ole Jørgen Liodden

 EG
www.energigarden.no

 

Energigården har hatt det redaksjonelle ansvaret for fagboka.
Henvendelser vedrørenede boka kan rettes direkte til Energigården.