add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_styles' ); function enqueue_parent_styles() { wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); } function dm3_bi_child_gettext( $translated_text, $text, $domain ) { if ( 'dm3_fwk' == $domain && 'Learn More »' == $text ) { return 'Read more'; } return $translated_text; } add_filter( 'gettext', 'dm3_bi_child_gettext', 20, 3 ); Redaksjon | Energigården
English

Redaksjon

Bokredaksjon

Redaktør: Utgiver:
Erik Eid Hohle Energigården
Røykenviklinna 611, 2760 Brandbu
Redaksjonssekretær: Tlf: 61336090, Fax: 61336095

Katrina Noreng

Bilderedaktør:
Ole Jørgen Liodden

 EG
www.energigarden.no

 

Energigården har hatt det redaksjonelle ansvaret for fagboka.
Henvendelser vedrørenede boka kan rettes direkte til Energigården.