English

Salg av biobrensler

Salg og distribusjon av biobrensler (ved og flis)

Eidsalm produserer og leverer følgende biobrensler: ved, skogsflis og halm. I tillegg kan vi formidle leveranser av biodiesel og bioetanol.

Fyringssesongen 2018/2019

Eidsalm gård / Energigården selger kvalitets bjørkved i:

– Hydro-/europall
– Småsekk
– Traktorhenger

 

Våre priser for sesongen 2017/2018 er:

Sortiment

Pris, kr

Bjørk hydropall (1500 liter)

1150

Bjørk småsekk (60 liter)

80

Traktorhenger bjørk (4,8 fm3)

6300

Alle priser inkl. mva og eks. frakt.

Vi leverer veden tilkjørt, eller du kan hente den selv. Utkjøring av ved til Oslo & omegn gjøres kun etter avtale og fortrinnsvis til våre faste vedkunder.

Fraktpriser (i kroner)

Sortiment

Brandbu/Gran

Lunner/Jevnaker

Oslo og omegn

Hydro-/europall, 1 pall

200/pall

300/pall

Etter avtale

Hydro-/europall, 2 paller eller flere

150/pall

250/pall

Etter avtale

Småsekk

15/sekk

25/sekk

Etter avtale

Traktorhenger

300/lass

500/lass

Etter avtale

 

Salg av skogsflis

Vi produserer skogsflis fra ryddingsvirke, tynningsvirke og hogstavfall. Priser, kvaliteter og kvantum etter nærmere avtale.  Se mer om flishogging og forsyning av skogsbrensel på hjemmesiden til Biodrift.

Vi kan også utføre/formidle flishogging.

Alle priser inkl. mva.

Kontakt Anders M. E. Hohle for mer informasjon:

Tlf: 91 33 60 60

E-post: anders@eidsalm.no