Erik Eid Hohle representerte The Energy Farm International Foundation (EFIF) i Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i forbindelse med næringsministers Monica Mælands statsbesøk til Øst Afrika 16.-19. september. Et av hovedelementene i programmet var fornybar energi og Erik presenterte foredraget «Bio Energy: Establishing Energy Farm Centers – The Kenya and East Africa Energy Farm Concept».     Bioenergi er den desidert største energikilden i Afrika og står for 70-80 % av den primære energibruken i landet.

Signering 427X288

I tillegg til foredraget ble det arrangert en signeringsseremoni hvor en samarbeidsavtale mellom EFIF, Mully Children’s Family og Kirkens Nødhjelp ble signert.  Signeringsseremonien var ledet av Innovasjon Norges administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth.  EFIF er veldig godt fornøyd med å ha signert denne samarbeidsavtalen og kan dermed fortsette arbeidet som startet i 2013 med en forstudie om etableringen av et kunnskapssenter om fornybar energi i Øst-Afrika.  Senteret vil også produsere og levere sol- og bioenergi til nærmiljøet i tillegg til å fungere som en markeds- og møteplass for aktører interessert i produksjon og bruk av fornybar energi.