ENERGIGÅRDEN AS er et informasjons- og kunnskapssenter for bioenergi og energieffektivisering. Siden etableringen i 1991 har Energigården hatt mer enn 35.000 kurs- og seminardeltakere fra 90 nasjoner. Ved siden av praktisk-teoretisk opplæring- og kursvirksomhet driver Energigården AS rådgiving, prosjektering og utredninger om bioenergi for private, næringslivet og det offentlige.

Med basis i biomasse fra jord- og skogbruket har vi anlegg for produksjon, foredling og bruk av bioenergi til oppvarming, tørking, prosessvarme og transport. 95% av gårdens direkte energibehov dekkes med biomasse og sol.

Energigården AS, som ble utnevnt til ”Senter for bioenergi” av Landbruks- og matdepartementet i 2007, er lokalisert på gården Eidsalm i naturskjønne omgivelser ved Brandbukampen på Hadeland. Bedriften har 3 medarbeidere med høyere utdanning innen biologi, teknikk, marked, økonomi, statsvitenskap, miljø og klima. For å dekke den økte etterspørselen etter våre tjenester søker vi for snarlig tiltredelse.

Stillingen som rådgiver ved Energigården AS innebærer et variert arbeid innen fornybar energi med bioenergi som hovedområde.

Våre rådgivere arbeider med prosjekter innen alt fra produksjon og høsting av biomasse i skog og åker til videreforedling og bruk av bioenergi til kraft, varme og drivstoff. Vi utfører konsulentoppdrag for energiselskaper, biovarme-entreprenører, oljeselskaper, agro- og skogindustri, jord- og skogbrukere, kommuner, fylker og stat. Dette omfatter blant annet prosjektering av biobrensel-leveranser og varmeanlegg, utarbeidelse av miljø-, klima- og forretningsplaner og råd om dyrking, høsting og videreforedling av biomasse. I tilegg holder vi foredrag og kurs og deltar i en rekke forskningsprosjekter om bioenergi både nasjonalt og internasjonalt.

Vi kan love interessant arbeid, spennende utfordringer og kontinuerlig faglig oppdatering i et ”bioenergisk” miljø.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Generelt god kunnskap om miljø, klima og energispørsmål
 • Kunnskap om produksjon og bruk av biomasse fra skog og jordbruk er en fordel
 • Erfaring med prosjektarbeid/prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • God innsikt i alle Office-verktøyene

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever en initiativrik, resultatorientert og engasjert person med evne til å arbeide selvstendig så vel som i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering og utredninger for energisektoren, landbruket, øvrig privat næringsliv og offentlig forvaltning
 • Rådgiving i tilknytning til informasjonsvirksomheten
 • Forelesninger, kurs, omvisninger og seminarvirksomhet
 • Oppfølging av prosjekter i lag med Energigårdens nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Oppdrag for Energy Farm International Foundation (se www.efif.org)
 • Søknadsarbeid
 • Drift av vår hjemmeside
 • Administrative oppgaver må også påberegnes

Vi kan tilby god og konkurransedyktig lønn for den rette personen.

Spørsmål rettes til daglig leder, Erik Eid Hohle per epost.

Søknad og CV sendes til erik@energigarden.no innen 5. august 2018.