Den 5. mars arrangerte Energigården skogdag med demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff.

Ketil Kjenseth, leder av Energi- og miljøkomiteen deltok på arrangementet og fortalte om myndighetenes satsing på biodrivstoff.

Det ble blant annet diskutert hvordan skognæringen og myndighetene sammen kan finne en måte å tette gapet på 3-4 kr/l mellom fossil og avansert 2. generasjon biodiesel. Dette gapet tilsvarer i gjennomsnitt 4-6 kr/fm3 for hogst og kjøring samlet.

Våren 2019 vil resultatene fra forsøkene bli presentert i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket.

Energigården er prosjektansvarlig. NIBIO, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Nobio, Eco-1 og Viken Skog er prosjektdeltagere.

Mjøsen skog har også skrevet et sak fra dagen og laget en film, den kan du se her.