12-13 mars har Energigården på oppdrag av Innovasjon Norge arrangert en studietur om bioenergi. I løpet av turen har vi besøkt en rekke anlegg på Hadeland, Toten og Ringerike. Målgruppa for turen har vært gårdbrukere, varmeleverandører, energirådgivere og andre som er interessert i å investere i et biobasert varmeanlegg til egen bruk eller lokalt varmesalg.

Turens første stopp var på Energigården der det ble holdt et innledende foredrag om fliskvaliteter, logistikk og økonomi. Deretter fikk flere leverandører av flis- og halmfyringsanlegg fortelle om og vise fram sine anlegg. Leverandørene som var til stede var Nordiske Industriovner, Biomentek, ETA Norge, Grønt Maskin, Big O og BioLand.

Vi fikk også en demonstrasjon av flishogging fra BioDrift og Jakhelln Bioenergi viste fram en tømmerhenger med kranmontert flertreaggregat.

 

Videre gjennom studieturen har vi besøkt to gårdsbaserte halm- og flisfyringsanlegg og noen større varmesentraler for varmesalg. På Lena- Valle videregående skole fikk vi se det helt nye biogassanlegget som har fått status som nasjonal pilot. Les mer her

 

 

Vi ønsker alle deltagerne lykke til med valg av biovarmeanlegg. Energigården kan tilby oppfølging og veiledning knyttet til denne prosessen.

Ønsker du å delta på/arrangere studietur om bioenergi eller andre lignende temaer?  Energigården kjenner bransjen godt og kan raskt finne spennende anlegg å besøke. Ta kontakt!