English

Tag Archives: fornybar energi

Norge bruker mindre bioenergi

Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned i Norge, det går på tvers av utviklingen i andre land.  Dette viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.  Last ned rapporten her.

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.  Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Enova ønsker å bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport.

Les mer på hjemmesiden til Enova

 

#Drømmeløftet – tema bioenergi

Drømmeløft for et bærekraftig Norge.

Innovasjon Norge har nå mobilisert næringslivet og andre aktører i alle regioner og næringer til å diskutere innovasjon og omstilling, en satsing der skaperkraften i norsk næringsliv mobiliseres i møtet med de store utfordringene forbundet med blant annet klimaendringene. Dette kalles #Drømmeløftet.

Onsdag 29. april inviterte Innovasjon Norge og Energigården til samlingen #Drømmeløftet med tema bioenergi, på Gjøvik Varmesentral.

Samlingen adresserte energi fra biomasse som grunnlag for fremtidig næring i innlandet og nasjonalt og samlingen ble fylt av gode innspill og nyttige diskusjoner. På basis av diskusjonen vil Innovasjon Norge komme med forslag til hvilke muligheter som finnes i innlandet og hva som må til for realisering av disse.  Oppsummeringen blir publisert her på hjemmesiden så fort den er klar.  Følg med!